Wanneer Word sporadisch crasht, is dat heel vervelend. Nog vervelender is het echter wanneer Word direct crasht bij het opstarten, waardoor het programma volledig onbruikbaar wordt. Zo'n crash kan worden veroorzaakt door een conflict in de instellingen.

Los van het feit dat het lastig te achterhalen is waar dat precies gebeurt, kunt u het niet verhelpen als u Word niet kunt starten. Het register van Windows biedt dan uitkomst.

De instellingen van Word worden centraal opgeslagen in het register van Windows. Dit gebeurt in de Registersleutel Data, wat inhoudt dat wanneer u deze sleutel weggooit, automatisch ook alle instellingen (inclusief mogelijk conflicterende instellingen) worden verwijderd. U verwijdert de sleutel met behulp van de registereditor. Zorg er eerst voor dat Office volledig gesloten is (Word is al gesloten, het programma crasht immers steeds). Klik op het menu Start en typ in het invoerveld onderin: regedit. Klik op Ja indien u een melding krijgt van Gebruikersaccountbeheer. De registereditor wordt nu gestart. Blader nu in het linkerdeelvenster naar de waarde HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Office \ 14.0 \ Word \ Data. Het getal 14.0 in deze navigatie staat voor Word 2010, voor Word 2007 is dit 12.0, voor Word 2003 is dit 11.0.

Back-up Voordat u de sleutel verwijdert, is het eerst verstandig om daarvan een back-up te maken, voor geval het probleem zich elders bevindt. Klik hiervoor (nadat u op Data hebt geklikt) op Bestand bovenin en vervolgens op Exporteren. Sla het bestand op, op een veilige plek op uw computer (en dan vooral een plek die u onthoudt) en geef het een duidelijk herkenbare naam. Klik op Opslaan om de registersleutel te exporteren. Klik nu op Bewerken en vervolgens op verwijderen en kies voor Ja bij de melding die verschijnt. Sluit nu de Register-editor af en start Word. Word maakt nu automatisch een nieuwe Data sleutel aan met de standaardwaarden, en de kans is groot dat Word het nu weer doet. Is dit niet het geval, dan ligt het probleem dieper, en is het verstandig om de stappen van het hulp-artikel van Microsoft uit te voeren.

Wanneer u de sleutel verwijdert en u start Word opnieuw, dan wordt deze automatisch opnieuw aangemaakt met standaardwaarden.