De Nederlandse ministerraad heeft ermee ingestemd om het wetvoorstel Digitaal vergaderen naar de Tweede Kamer te sturen. Hierdoor krijgen overheden de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden digitaal te vergaderen. Sinds 1 juli 2022 is dit niet meer mogelijk.

In de wet wordt vastgelegd dat het de voorkeur heeft om fysiek te vergaderen voor decentrale overheden zoals gemeenteraden, Provinciale Staten, eilandsraden en besturen van waterschappen. In bijzondere omstandigheden moet echter de mogelijkheid bestaan om digitaal te vergaderen. Daarmee wordt verwezen naar situaties zoals een griepgolf of een heftige storm met code oranje of rood. De afweging wordt aan de volksvertegenwoordigers zelf gelaten, omdat zij het beste de lokale situatie kunnen beoordelen.

Het wetvoorstel bevat ook hybride vergaderingen, waarbij zowel fysieke als digitale deelnemers zijn. Dit moet de vergaderingen toegankelijker maken voor mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking of vermoeidheidsklachten.

Tijdens de coronapandemie werd de Tijdelijke wet digitale beraadslaging in het leven geroepen, waardoor het juridisch mogelijk was om digitale vergaderingen uit te voeren en dus ook beslissingen te nemen. Na meerdere verlengingen is de wet sinds 1 juli 2022 niet meer actief en kunnen overheden dus niet meer online vergaderen.