Minister van Economische Zaken heeft gezegd dat de verhuizing van SIDN naar Amazon ‘nog geen voldongen feit’ is. De minister maakt zich zorgen om de beslissing en wil nagaan of er geen Nederlands of Europees alternatief is.

Uit het antwoord op een Kamerbrief blijkt dat het ministerie van Economie niet schriftelijk geïnformeerd of geraadpleegd was over de beslissing van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland om de infrastructuur naar Amazon Web Services te verplaatsen. Demissionair minister van Economische Zaken Adriaansens zou ondertussen wel gesprekken met de bestuurders van SIDN hebben gevoerd en daarbij haar zorgen hebben geuit. Op basis van de gesprekken stelt de minister vast dat de verhuizing 'nog geen voldongen feit' is, maar dat SIDN wel toewerkt naar een situatie waarin de verhuizing naar Amazon Web Services mogelijk zal zijn. Dat zou in 2025 zijn. SIDN heeft wel aangegeven dat het ondertussen geen onomkeerbare stappen zal nemen.

Minister Adriaansens zou SIDN ondertussen ook op enkele wetten, regels en afspraken hebben gewezen. Ze vermeldt bijvoorbeeld de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en een convenant. Dat laatste is een afspraak over de borging van de continuïteit van de dienstverlening, de binding met Nederland en het belang van goede betrokkenheid van de belanghebbenden van SIDN, waaronder de Rijksoverheid.

Op basis van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen zal de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur een Digital Transfer Impact Assessment uitvoeren. Deze controle moet alle risico’s en mitigerende maatregelen wat betreft privacy in kaart brengen. Een eventuele verhuizing kan pas plaatsvinden nadat de controle is gebeurd en SIDN volgens de overheid voldoet aan haar zorgplicht. De minister wil ten slotte ook een 'quick scan' laten uitvoeren en nagaan of er geen Nederlands of Europees alternatief is dat voldoet aan de eisen van SIDN.

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland heeft begin 2024 aangekondigd dat het zijn infrastructuur wil verplaatsen naar Amazon Web Services. Dat doet de organisatie onder andere vanwege de kosten. Onder andere de energiekosten, de kosten van nieuwe hardware en het vinden van personeel om de infrastructuur te beheren, is erg duur. Het gaat om het domeinregistratiesysteem, maar niet om de resolver.