Op de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland is nu ook te zien in welke gebieden in Nederland er congestiemanagement wordt toegepast. Dat is het beheren van overbelasting op het elektriciteitsnet in een poging het probleem (deels) op te lossen.

Met deze kaartinformatie kan worden getoond welke gebieden hiermee bezig zijn en dus nog maar weinig capaciteit hebben op het net.

De oranje, gearceerde gebieden zijn de regio's waar congestiemanagement wordt toegepast 

Verder is het nu ook mogelijk om de kaartgegevens te exporteren, zodat ze bijvoorbeeld te analyseren zijn in een gis-systeem, aldus Netbeheer Nederland. Er wordt dan een Excel-bestand uitgedraaid met op elke regel een postcode, en een cijfer voor de mate van congestie (van 0 tot 3, oplopend in de mate van transportschaarste).

Op deze capaciteitslandkaart toont Netbeheer Nederland door middel van gegevens van netbeheerders waar er in Nederland nog transportcapaciteit beschikbaar is voor zonne-energie. Zo moet in een oogopslag duidelijk worden in welke gebieden nog voldoende capaciteit op het net beschikbaar is om duurzame stroom te vervoeren, en waar niet.