De EU heeft strengere eisen inzake ecologisch ontwerp vastgesteld voor het energieverbruik van elektrische huishoudelijke apparaten in uit- en ingeschakelde toestand.

Elektrische apparaten zoals wasmachines, televisies en draagbare videogameconsoles moeten energie-efficiƫnter worden, met name in de stand-bystand. Dit is bepaald in een nieuwe verordening betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor het energieverbruik van elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparaten in de uitstand, de stand-bystand en de netwerkstand, die de Commissie van de EU maandag heeft aangenomen.

De strengere eisen zijn gebaseerd op de ecodesignrichtlijn van 2009 en gelden voor producten zoals printers, elektrische kookplaten, microgolfovens, broodroosters, koffiezetapparaten, elektrische tandenborstels, radio's, videocamera's, gemotoriseerde bouwelementen en verstelbaar meubilair. Desktopcomputers en laptops vallen al jaren onder een speciale verordening.

Met de nieuwe uitvoeringsverordening wil de Commissie rekening houden met de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren. Zo strekt het toepassingsgebied zich nu ook uit tot producten met externe laagspanningsvoeding zoals kleine voedingseenheden, waaronder wlan-routers en modems, als ook draadloze luidsprekers, bijvoorbeeld met Bluetooth.

Volgens de nieuwe voorschriften mag het stroomverbruik van een onder de verordening vallend apparaat in de uit-stand niet meer bedragen dan 0,5 watt. Twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening moet deze waarde dalen tot 0,3 watt. Het stroomverbruik in een toestand waarin alleen een reactiveringsfunctie met of zonder indicatie aanwezig is, mag ook niet meer dan 0,5 watt bedragen. Indien alleen een informatie- of statusweergave of een aanvullende reactiveringsfunctie wordt geboden, mag het opgenomen vermogen niet meer dan 0,8 watt bedragen. Voor netwerkapparatuur die een of meer stand-by toestanden heeft, moet aan de eisen voor deze toestanden worden voldaan wanneer alle bekabelde netwerkverbindingen van het netwerk zijn losgekoppeld en alle draadloze verbindingen zijn uitgeschakeld.

Voor elektrisch aangedreven apparaten zoals routers, switches of VoIP-telefoons met intensieve netwerkfuncties gelden speciale voorschriften. Deze zogenaamde netwerkapparaten met hoge netwerkbeschikbaarheid ("HiNA") mogen in de toekomst tot 8 watt verbruiken in stand-by. Twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening zal deze limiet dalen tot 7 watt.

Na een software- of firmware-update mogen het energieverbruik van het apparaat en alle andere opgegeven parameters, gemeten volgens de oorspronkelijk voor de conformiteitsverklaring gebruikte testnorm, volgens de specificaties niet verslechteren. Een uitzondering geldt wanneer je voor een dergelijke update uitdrukkelijk instemt met relevante wijzigingen. Weigering van de bijwerking leidt niet tot wijziging van de prestaties.

Bovendien mag de fabrikant, de importeur of de gemachtigde geen apparaten in de handel brengen die zodanig zijn ontworpen dat zij een lopende testcyclus zouden kunnen detecteren. Dit om te voorkomen dat apparaten automatisch een gunstigere waarde krijgen, zoals bijvoorbeeld in de technische documentatie. De verordening is dinsdag bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU, treedt na twintig dagen in werking en is grotendeels van toepassing vanaf 9 mei 2025. De uitvoeringsperiode bedraagt dus ongeveer twee jaar.