Anderhalf jaar geleden zijn ze met een grootschalig onderzoek gestart naar internetsnelheden die behaald worden in Europa. Het vermoeden was namelijk dat internetserviceproviders niet altijd de snelheid bieden die ze claimen te behalen.

Nu zijn de eerste resultaten binnen. En die zijn opzienbarend. Wat blijkt: consumenten krijgen gemiddeld maar 74% van de geadverteerde snelheid waar ze voor betaald hebben. Dat aantal werd gevonden door onderzoeksbedrijf SamKnows in het kader van een Europese campagne. De resultaten zijn verkregen in maart 2012, uit een panel waaraan meer dan negenduizend mensen deelnamen. 

De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Neelie Kroes, benadrukte het belang van dit soort onderzoeken: "Consumenten hebben meer van dit soort gegevens nodig om weloverwogen keuzes te maken en daarom zullen we deze exercitie herhalen. Deze eerste resultaten getuigen van de behoefte aan een daadwerkelijk onderling verbonden eengemaakte markt.”

Eens te meer zien we hoe je gefopt kan worden achter je computer. Hoewel er bepaalde instrumenten en programmaatjes bestaan om je internetsnelheid te achterhalen, gaan we er vanuit dat de internetmaatschappijen zich aan hun woord houden en ons de internetsnelheid geven die ze adverteren. We hopen dat de maatschappijen naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek hun kwaliteitseisen zullen verscherpen en dat ze in het vervolg hun beloftes na zullen komen.